Z Dolní Moravy na Kralický Sněžník

Naše cesta na Kralický Sněžník začíná u autobusové točny na konci vesnice. Z tohoto místa jdeme po modré značce, která kříží sjezdovku. Tuto část cesty je možné si zkrátit a vystoupat přímo. V zimě nelze sjezdovku za provozu přecházet, a je tedy nutné vystoupat po kraji lesa. Výstup je to poměrně prudký, jelikož z Dolní Moravy s nadmořskou výškou přibližně 500 metrů se dostaneme až do 1100 metrů. Po modré značce dojdeme na rozcestí Pod Babuší, kde pokračujeme po zelené značce až k chatě Babuše. 

U chaty Babuše se opět na rozcestí napojíme na modrou značku a pokračujeme na vrchol Podbělka, vysoký 1307 metrů. Odtud jdeme po modré na Sušinu vysokou 1321 metrů. Zde již není velké převýšení, a proto se jde poměrně pohodlně. Po pravé straně je cesta lemována bunkry lehkého opevnění až téměř na Sušinu. Z vrcholu Sušiny pokračujeme mírně do kopce na Stříbrnickou horu. Cesta zde vede polámaným lesem a před námi se již tyčí Kralický Sněžník. Z 1250 metrů vysoké Stříbrnické hory, sejdeme do Stříbrnického sedla, kde se napojuje cesta vedoucí ze Starého města pod Sněžníkem.

Kousek za sedlem začíná cesta rychle stoupat na Kralický Sněžník. Vede lesem a přibližně v 1/3 cesty odbočuje u chaty Horské služby žlutá značka do Dolní Moravy. Výška stromů se postupně snižuje, až se dostaneme na horskou louku. Po pravé straně se nachází zbytky horské chaty a známé slůně. Cesta se tu vyrovnává a po chvilce jsme u pramene Moravy. Vyvěrající voda teče prudkým žlabem dolů. K dosažení vrcholu Kralického Sněžníku již stačí vystoupat jen pár výškových metrů. Dostáváme se na poměrně velký plochý vrchol. Před námi je státní hranice a za ní zbytky rozhledny na polské straně.

Na vrcholu máme několik možností: buď se můžeme vrátit zpět stejnou cestou do Dolní Moravy, nebo po červené značce jít zpět na rozcestí Pod Adéliným pramenem. Dále potom pokračujeme po žluté značce přes chatu Návrší až do Stříbrnice, případně po modré značce až do Starého Města pod Sněžníkem. Další variantou je pokračovat dále po červené do Dolní Moravy, nebo se kousek vrátit k chatě Horské služby a do Dolní Moravy dojít po žluté značce.

Poslední možností je také pokračovat necelé dva kilometry po polské zelené na Schronisko na Sniezniku a zde se za cenu od 26 zlotých ubytovat, případně se jen občerstvit.

Celková délky trasy je cca 16 kilometrů a při volnější tempu trvá cesta asi 6 hodin.

 

Užitečné odkazy:

Turistická mapa Kralického Sněžníku
Chata Návrší
Schronisko pod Sněžníkem
Kde hledat turistické mapy